Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Trygga energiförsörjningen. Sverige ska ha ett överskott av el. Vi vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram