Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Tyvärr har utvecklingen i den svenska skolan under en lång följd av år gått åt fel håll. För sjätte året i rad sjunker resultaten i grundskolan och färre elever är behöriga att komma in på gymnasieskolans nationella program.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram