Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Väl färden ska omfatta alla. Segregationen har ökat de senaste åren. Det finns områden där välfärden är otillräcklig, både i fråga om resurser och i hur dessa används. För att skapa jämlikhet i skola, vård och omsorg krävs särskilda insatser och lösningar.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram