Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vård är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvården ska styras demokratiskt och finansieras gemensamt och solidariskt. Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att prioritera vården för de sjukaste och sköraste. Alla ska ha rätt till sjukvård på lika villkor. Även asylsökande och papperslösa måste få god sjukvård. Det är enbart den enskildes vårdbehov som ska avgöra vilken vård han eller hon ska få.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram