Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Varje människa har rätt och skyldighet att efter förmåga delta i arbetslivet. Alla har rätt till ett meningsfullt arbete.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram