Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vårt vägval är odiskutabelt. Ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra. Vi står inför en omställning. Från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram