Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vi anser att EU ska ta ett gemensamt ansvar för asyl- och migrationsfrågorna. Alla som söker skydd inom EU ska garanteras likvärdig behandling enligt solidaritetens och humanitetens principer.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram