Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vi lever i globaliseringens tidevarv. Världens människor är beroende av varandra i en utsträckning vi inte sett tidigare.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram