Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vi socialdemokrater känner tillförsikt eftersom vi har genomfört stora samhällsförändringar tidigare. Vi ledde omställningen från Fattigsverige till välfärdsland. Vi ska klara klimatomställningen på samma sätt.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram