Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vi socialdemokrater vill se en ny inriktning på Sveriges utrikespolitik. Arbetet mot klimat- förändringar, opålitliga finanssystem och orättvisor samt kampen för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och nedrustning ska bedrivas med kraft. Utrikespolitiken ska ha en bred förankring. Sverige ska vara en stark röst i världen, aktiv och drivande mot förtryck och orättvisor, för frihet, fred och solidaritet.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram