Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vi socialdemokrater vill verka för interkulturalitet, som är ett utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar. Detta utbyte utgår från alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk eller religiös bakgrund.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram