Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vi vill att EU ska vara pådrivande i det internationella solidaritetsarbetet, både genom att utöka sitt eget utvecklingssamarbete med fattiga länder och genom att avskaffa sina egna handelshinder.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram