Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Vi vill uppmuntra engagemang. Medborgare ska kunna känna delaktighet och vara medskapande istället för att reduceras till att vara kunder och klienter. Därför vill vi skapa goda förutsättningar för ideella föreningar, kooperativ, samfund, aktionsgrupper och andra sammanslutningar i det civila samhället och forma framtiden i en levande dialog med dessa.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram