Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Arbetsmiljön har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De anställdas välmående får inte äventyras av kortsiktiga vinstintressen. Efterlevnaden av arbetsmiljölagarna måste kontrolleras noggrant och grova överträdelser måste ge kännbara konsekvenser.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram