Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Att lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bevaras även i framtiden är av stor betydelse för Sverigedemokraterna. Bland annat av denna anledning anser vi att man skall vara försiktig med att bryta upp kommun- och landstingsgränser som vilar på naturliga geografiska avgränsningar och en historiskt förankrad identitet. En viktig aspekt är också att sammanslagning av kommuner och landsting riskerar också att leda till att närheten mellan medborgarna och beslutsfattarna går förlorad.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram