Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Bortsett från bevarandet av nationens fortbestånd är det statens viktigaste uppgift att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld och instabilitet.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram