Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste i alla lägen sättas framför brottslingars intressen. Straff skall stå i rimlig proportion till brottet och ge offren upprättelse för den skada som de lidit.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram