Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Den kommunala finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn. Staten bör aldrig fatta beslut om nya kostnadsdrivande åtaganden för kommunerna utan att fullt ut kompensera dem för kostnaderna.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram