Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Den som åtnjuter ett lands frihet skall också vara beredd att försvara denna frihet. Sverigede- mokraterna menar att en allmän värnplikt, utöver att bidra till att stärka landets totala förs- varskapacitet, fyller en viktig fostrande och social funktion. För kvinnor och icke vapenföra män skall allmän tjänsteplikt i krig gälla. Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram