Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Detta är särskilt viktigt i de fall där det för den enskilde medborgaren saknas reella, kost- nadseffektiva, miljövänliga alternativ. Vi inser dock att bestraffande åtgärder ibland kan vara nödvändiga för att komma tillrätta med akuta problem och finner det naturligt att företag som tjänar pengar på miljöförstörande verksamhet också tvingas kompensera för den skada de åsamkar.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram