Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram