Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Flera decennier innan Per Albin Hansson höll sitt berömda folkhemstal hade svenska, socialkonservativt färgade samhällsdebattörer formulerat tankar om en välfärdsstat och lanserat begreppet folkhem. Socialkonservatismen skiljde också ut sig från andra konservativa inriktningar genom att flera av dess anhängare relativt tidigt anammade idéerna om utvidgad demokrati, rösträtt och ökad jämställdhet för kvinnor. Som en konsekvens av sitt sociala ansvarstagande har man ofta också haft en mer positiv syn på statens roll i samhället än andra konservativa.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram