Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

För att kunna uppnå detta måste äldreomsorgen vara väl utbyggd med hemtjänst, hemsjukvård, nattpatruller, dagverksamhet samt ett rikt utbud av olika boendeformer. T.ex. gruppboende, vårdboende men även trygghetsboende som framför allt är till för att tillgodose de äldres sociala behov och motverka ensamhet och isolering. En grundförutsättning för att detta skall vara möjligt är en hög personaltäthet.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram