Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Fostran och förmedling av värderingar är primärt en uppgift för familjerna. Skolans skall dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram