Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Helt grundläggande för bevarandet och upprätthållandet av en livskraftig ideell sektor är förekomsten av ett starkt socialt kapital inom samhället. Detta förutsätter i sin tur en stark gemensam identitet.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram