Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Historiska socialkonservativa tänkare och politiker såsom den brittiska premiärministern Benjamin Disraeli, svensken Teodor Holmberg med flera bejakade den gamla konservatismens krav på lag och ordning, eftertänksamt framåtskridande och bevarandet av välfungerande gemenskaper såsom familjen och nationen, samtidigt som man också erkände att det inom den framväxande arbetarrörelsen fanns berättigade krav på sociala reformer, ökad rättvisa och förbättrat omhändertagande av samhällets svaga grupper. Man förkastade den gamla högerns egoism, klassförakt och bristande empati med sina arbetande landsmän samtidigt som man också förkastade marxismens naiva människosyn, dess radikalism, internationalism, förakt för traditioner och bristande respekt för lagen och äganderätten.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram