Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

I sitt idealtillstånd har staten inga egna intressen utan implementerar endast nationens vilja så som den kommer till uttryck i demokratiska val.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram