Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Kultur är ett mångtydigt begrepp, men används primärt i betydelsen själslig odling eller socialt överförda levnadsmönster. Det är framförallt den sistnämnda av dessa betydelser som vi menar har en helt central politisk funktion.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram