Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Målet om ett miljövänligare samhälle bör primärt uppnås genom medvetandegörande, teknisk utveckling och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt, inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda med- borgare.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram