Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela män- skligheten menar vi framförallt, att det förutom de socialt konstruerade skillnader vars ex- istens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat. I ett samhälle där människorna är fria att själva forma sina liv kommer dessa skillnader med största sanno- likhet att leda till olikheter i preferenser, beteende och livsval. Att det finns olikheter i hur de flesta män och de flesta kvinnor väljer att leva sina liv behöver således inte vara ett problem, ett utslag av diskriminering eller resultatet av en förtryckande könsmaktsordning.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram