Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever skall kunna få stöd och stimulans.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram