Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Nationella kvalitetskrav inom vård och omsorg måste finnas och får inte underskridas. Landstingets, kommunens eller stadsdelens ekonomi får inte vara avgörande för vilken kvalitet av vård och omsorg som äldre, svaga och sjuka skall få.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram