Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Om respekten för lagen ska kunna upprätthållas och om individuell rättskipning ska kunna undvikas är det viktigt att lagöverträdelser bestraffas snabbt och konsekvent och att lagarna är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Att medborgare skall vara lika inför lagen är en av rättsstatens viktigaste principer.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram