Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Principen om att hela Sverige skall leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat och kommuner behålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik. Även andra sektorer av central strategisk och säkerhetspolitisk betydelse såsom el- och vattendistributionen bör stå under stark samhällskontroll.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram