Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges goda möjligheter att välja skola och skolform.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram