Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram