Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Som tidigare nämnts präglas människan av både sitt biologiska, historiska, kulturella och sociala arv. Varje individ har samtidigt en fri vilja och bär därför det primära ansvaret för sina egna handlingar.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram