Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd präglad av en stark medborga- randa, där människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra medborgares välbefinnande, är en viktig faktor i byggandet av det goda samhället. Den ideella sektorn har i detta avseende en central funktion.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram