Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverige skall kunna delta i internationella fredsbevarande insatser, men endast under förutsättning att insatsen är sanktionerad av Förenta Nationerna. Militären skall kunna bistå civila myndigheter i samband med kriser, naturkatastrofer och allvarliga interna oroligheter.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram