Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna anser att staten är nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna administrera nationens inre liv, upprätthålla goda relationer med omvärlden och i kraft av sitt våldsmonopol skydda nationen mot inre och yttre hot.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram