Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande – ett reellt inflytande – på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiska arbetssätt och demokratiskt tänkande.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram