Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna bedömning är att marknaden inte ensam kan garantera alla medborgare rätten till en bostad. Stat och kommun bör därför bära ett gemensamt ansvar för att förse även resurssvaga grupper med ett värdigt boende.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram