Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hål- las på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram