Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna ser också ett starkt strategiskt och miljöpolitiskt värde i att landet har en hög självförsörjningsgrad vad avser livsmedelsproduktion. Vi eftersträvar därför en stark och konkurrenskraftigt jordbrukssektor.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram