Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna slår vakt om allemansrätten som har en stor betydelse för medborgarnas livskvalitet och det svenska friluftslivet. För att bevara det breda folkliga stödet för allemansrätten måste balansen mellan friluftslivets intressen och den privata äganderätten upprätthållas.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram