Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraternas organisation är uppbyggd enligt grundläggande demokratiska principer. Partiets företrädare och politiska ställningstaganden väljs i enlighet med majoritetsprincipen efter fria och öppna diskussioner.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram