Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram