Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Syftet med betyg skall vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats, dels stimulera eleverna och uppmuntra dem till bättre resultat.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram