Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vare sig negativ eller positiv särbehandling på basis av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet eller etnisk tillhörighet skall vara tillåtet på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram