Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Varje människa är unik, men vi präglas också av vår omgivning och av vårt historiska, kul- turella och sociala arv, vilket gör att vi också blir mer eller mindre lika varandra.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram